Kersen&zo Dinteloordseweg 2 4651 RB Steenbergen

Telnr; 06 53629429 / 06 21613778

Mail: info@kersenenzo.nl Site: www.kersenenzo.nl Privacy statement

Opgemaakt 18 mei 2018 Privacybeleid Kersen&zo

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Kersen&Zo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Kersen&Zo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kersen&Zo verstrekt. Kersen&Zo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

 

WAAROM Kersen&Zo GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Kersen&Zo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kersen&Zo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG Kersen&Zo GEGEVENS BEWAART

 

Kersen&Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

 

Kersen&Zo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Kersen&Zo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Kersen&Zo gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kersenenzo.nl. KersenZo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

Kersen&Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kersen&Zo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kersen&Zo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kersen&Zo op via info&kersenenzo.nl. www.kersenenzo.nl is een website van Qwiebus.

Qwiebus is als volgt te bereiken: Postadres:Zeelandweg oost 33

Vestigingsadres:Zeelandweg oost 33

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Breda 20109341 Telefoon:06 30547958

E-mailadres: info&qwiebus.nl